Wilt u uw producten of processen naar het volgende niveau brengen en durft u out-of-the-box te denken? Maak dan gebruik van de 3.8 miljard jaren aan gratis R&D en ‘proven technoloy’ uit de natuur. BIEC helpt u bij het identificeren en implementeren van concepten uit de natuur voor uw technologische uitdagingen.

Workshops

Doel van de workshop is om in een co-creatie bruikbare oplossingen te vinden voor uw technologische vraagstuk. De belangrijkste inspiratiebron hierbij is de ‘proven technology’ die in de natuur te vinden is. Deelnemers aan de workshop zijn zowel medewerkers van uw bedrijf of organisatie, als medewerkers van BIEC. Hierbij worden een aantal methodieken gebruik, waaronder BioTRIZ. De workshop wordt geleid door BIEC.

 

Product- en procesontwikkeling

BIEC is uw partner voor bionica product- en procesontwikkeling van vraagstelling tot prototype. Hierbij kan het zowel gaan om de ontwikkeling van nieuwe producten en processen, als de optimalisatie van bestaande producten en processen. Hierbij maken wij gebruik van een gefaseerde aanpak:

Fase 1
In deze fase wordt het vraagstuk geformuleerd of herformuleerd, zodat enerzijds duidelijk is wat het vraagstuk precies behelst en anderzijds aansluit bij de ‘werking’ van de natuur.

Fase 2
Op basis van relevante organismen wordt onderzocht welke mechanismen zij gebruiken om het vraagstuk op te lossen. Het resultaat van deze fase is de beschrijving van de gevonden principes en op welke wijze deze vertaald kunnen worden naar een technische toepassing.

Fase 3
Tijdens deze fase wordt bepaald op welke wijze de biologische oplossing in de praktijk het beste vertaald kan worden naar een technische oplossing. Hiertoe wordt van één of meerdere oplossingen een proof of concept uitgevoerd om te achterhalen op welke wijze de vertaalslag het best uitgevoerd kan worden. Het resultaat is één of meerdere pre-prototypen.

Fase4
In de laatste fase worden één of meerdere pre-prototypes verder uitgewerkt tot volwaardige prototypes en is een co-creatie tussen BIEC, opdrachtgever en externe leveranciers. Na deze fase kan het prototype productie-klaar gemaakt worden om uiteindelijk in productie te nemen.

Na de fasen 2 t/m 4 is er telkens een go/no go-moment. Op basis van de voorgaande fase wordt bekeken of, en met welke oplossingen de volgende fase ingezet zal worden.