Wat is Bionica?
‘De natuur als uitvinder’ is nu verkrijgbaar.
Ga voor meer informatie of om het boek te bestellen naar:
www.denatuuralsuitvinder.nl

Bedrijven die willen overleven in onze snel veranderende wereld kunnen niet zonder innovatie. Dit betekent echter niet dat je alles zelf moet bedenken of maken. Dit kan immers lang duren en kostbaar zijn. Handig is om te kijken of onderdelen van het idee elders al gerealiseerd zijn en dat (goedkoop) in te kopen. En nergens is het goedkoper spieken dan bij de natuur.

Inspiratie halen uit de natuur, daar draait het om bij bionica (bios = leven, technica = techniek). Deze discipline probeert principes uit de natuur te doorgronden en de lessen daaruit te gebruiken om te komen tot nieuwe innovaties of innovatieve oplossingen voor technische of medische uitdagingen. Het leven op aarde is immers al bijna 4 miljard jaren aan het experimenteren. De beste oplossingen overleven en hebben zich bewezen dat het ‘werkt’ en zijn daarmee ‘proven technology’. Wij mensen (overigens ook een knap staaltje ‘proven technology’ uit de natuur) komen technologisch gezien nog maar net kijken en er is voor ons nog veel te leren van de vernuftige, soms geniale, oplossingen uit de natuur.

Dit betekent overigens niet het klakkeloos imiteren van de natuur. Een mens letterlijk laten vliegen als een vogel met een slagvleugelapparaat is geen goed idee, zoals menigeen met pijnlijke gevolgen heeft ondervonden. Het gaat om het principe, de inspiratie. Het menselijk vernuft moet dit zelf abstraheren en vertalen naar een technische oplossing.

Bionica is overigens niet te verwarren met biotechnologie, waarbij dieren en planten actief in worden gezet om bijvoorbeeld water te zuiveren of om ze te veredelen. Bij bionica gaat het om de blauwdruk van het ‘ontwerp’ (vorm en functie) van een plant of dier dat de inspiratie is voor een technische of medische oplossing.

Bionica innovatie en Expertise Centrum
E: info@bionicacentrum.nl
T: 06 - 22 79 71 84