Voorbeelden
‘De natuur als uitvinder’ is nu verkrijgbaar.
Ga voor meer informatie of om het boek te bestellen naar:
www.denatuuralsuitvinder.nl

Ook al heeft de natuur geen doelbewust streven, ze is wel een ontwerper die zich houdt aan haar eigen ontwerprichtlijnen. Met deze richtlijnen heeft ze de meest briljante creaturen ‘ontworpen’ en ook hier kunnen we inspiratie uit putten, zoals:

Evolueren vs Plannen
Iedereen die wel eens wat gepland heeft, weet dat het vaak anders loopt dan van te voren gedacht. De natuur plant niet, maar evolueert oplossingen:

 • Herhaal succesvolle strategieën
 • Verwacht het onverwachte en pas je aan veranderende omstandigheden aan
 • Herschik informatie om te komen tot nieuwe oplossingen
 • Maak kleine veranderingen in plaats van grote

 

Efficiency vs Verkwisting
Organismen hebben altijd te maken met beperkte resources zoals voedsel, water en energie. Verkwisting leidt rechtstreeks naar de dood. De natuur zet daarom hoog in op:

 • Recycle alle materialen, afval = grondstof
 • Optimaliseer op minimaal gebruik van energie en materialen
 • Voer chemische reacties uit in water, bij de omgevingstemperatuur en gewone druk
 • Ontwerp functioneel, alle vorm en functie moeten zin hebben
 • Gebruik een multifunctioneel ontwerp, waarbij alle (tegenstrijdige) eisen worden gecombineerd in één elegante oplossing
 • Optimaliseer het geheel, niet de individuele onderdelen op zich
 • Gebruik een beperkt aantal grondstoffen en componenten, maar heb miljarden recepten om deze te verwerken en te combineren tot een eindeloze stroom totaal verschillende producten

 

Flexibiliteit vs Rigiditeit
Of het nu om afspraken of gebouwen gaat, mensen gaan voor rigiditeit en stijfheid. De natuur gaat echter voor sterkte, taaiheid en flexibiliteit.

 • Meedogenloos aanpassen aan veranderende omstandigheden
 • Het is nooit af, er is altijd iets te verbeteren
 • Blijft bij verandering functioneren door een ontwerp dat diversiteit, variëteit, decentralisatie en redundantie incorporeert
 • Verlaat je niet op stijfheid, maar op de mogelijkheid om te buigen, rekken of draaien.
 • Gebruik feedback en cyclische processen

 

Simpel vs Complex
De natuur had KISS (Keep It Simple Stupid) al lang uitgevonden voordat wij erop kwamen. Maar op basis van simpele dingen is de natuur in staat zeer complexe zaken te maken:

 • De fabrieken van de natuur produceren dingen die veel groter zijn dan zijzelf, niet kleiner (de natuur is dan ook de heilige graal van de nanotechnologie)
 • Bouw dingen op vanuit kleinere functionele onderdelen, doe dat stuk voor stuk, dus niet alles tegelijk, en zorg ervoor dat het geheel meer is dan de som der delen
 • Gebruik zo min mogelijk (verschillende) componenten
 • Zorg ervoor dat je nooit iets hoeft af te snijden en weg te gooien
 • Gebruik zelf-organisatie en zelf-gelijkheid om, net als fractals, uit simpele onderdelen met behulp van simpele regels te komen tot functionele complexiteit

 

Locaal vs Globaal
Globalisering is het toverwoord in onze maatschappij. De natuur ziet dit toch echt anders:

 • Gebruik de materialen en energie uit je directe omgeving, die overvloedig voorkomen en gemakkelijk tot de beschikking staan
 • Onderlinge verbanden in de directe omgeving zijn altijd nuttig, zowel concurrentie (houdt je scherp) als samenwerking (symbiose)
 • De natuur gebruikt nooit metalen
 • Vervuil je eigen nest niet, dus produceer geen afval of schadelijke bijproducten
Bionica innovatie en Expertise Centrum
E: info@bionicacentrum.nl
T: 06 - 22 79 71 84