Voordelen Bionica
‘De natuur als uitvinder’ is nu verkrijgbaar.
Ga voor meer informatie of om het boek te bestellen naar:
www.denatuuralsuitvinder.nl

Bionica heeft vele voordelen, waarvan vier generieke principes belangrijk zijn om te noemen: energiebesparing, materiaalbesparing, besparing op ontwikkeltijd & ontwikkelkosten en doorbraakinnovaties.

BESPARING OP ENERGIE
Dieren en planten hebben een beperkte hoeveelheid energie tot hun beschikking en moeten altijd de afweging maken hoe hun energie in te zetten voor hun overleven. Ongebreideld energieverbruik leidt rechtstreeks naar de dood of zelf het uitsterven van een hele soort. Dieren en planten zijn daarom geoptimaliseerd in hun energieopwekking en energieverbruik.

Hiermee heeft de natuur vele energiezuinige oplossingen ‘bedacht’ die gebruikt kunnen worden voor energiezuinige menselijke techniek. Hetzij in nieuw te ontwerpen producten, hetzij om het energieverbruik van bestaande producten te verminderen.

BESPARING OP MATERIAAL
Naast de factor energie heeft de natuur nog een andere significante optimalisatie: zuinig zijn met materiaal. Hoe minder materiaal een organisme nodig heeft, bijvoorbeeld in de vorm van voedsel of bouwstoffen, voor een goed, stevig en functioneel lichaam, hoe beter de overlevingskansen. Het kan met minder energie toe, is sneller en heeft minder voedsel nodig: een goed recept voor overleving en dus het voortbestaan van de soort.

Ook hier heeft de natuur vele oplossingen ‘bedacht’ die gebruikt kunnen worden voor materiaalzuinige menselijke techniek, zowel voor nieuwe als bestaande producten.

Vooral nu grondstoffen steeds schaarser en duurder worden is iedere materiaalbesparing die gerealiseerd kan worden belangrijk, zowel voor de beschikbaarheid als de kosten van het materiaal. Bionica levert daartoe vele mogelijkheden.

BESPARING OP ONTWIKKELTIJD EN ONTWIKKELKOSTEN
Onze hoogontwikkelde technologie werpt steeds complexere vraagstukken op, die om steeds complexere antwoorden vragen. Biologische oplossingen zijn bijna altijd complex en kunnen juist daarom goed als inspiratie voor technische oplossingen dienen. Ze moeten immers altijd meerdere ‘functies’ tegelijkertijd optimaliseren, die vaak ook nog tegenstrijdig zijn ook.

Een blauwdruk uit de natuur gebruiken kan daarom veel tijd en dus geld besparen in het ontwerptraject van complexe technische producten en oplossingen. Trajecten van wel 10 jaar kunnen terug gebracht worden tot een jaar. In de huidige tijdsgeest, met steeds kortere levenscycli van producten is het terugbrengen van ontwikkeltijd geen overbodige luxe.

DOORBRAAKINNOVATIES
In de techniek komt het regelmatig voor dat een bepaalde technische methode aan haar plafond zit en er niet meer uit te halen is. De praktijk leert dat er dan een nieuwe methode moet komen om door die barrière heen te breken. Bionica ‘draag het in zich’ om te zorgen voor deze doorbraakinnovaties, door de out-of-the-box manier van benaderen van technische en medische uitdagingen.

Bionica innovatie en Expertise Centrum
E: info@bionicacentrum.nl
T: 06 - 22 79 71 84